Runājam 18.06.2014. raidījumā "Dzīvīte, dzīvīte"

Runājam 18.06.2014. raidījumā "Dzīvīte, dzīvīte" un izskaidrojam dezodorantu un antiperspirantu atšķirības!